HEADING_TITLEHEADING_TITLEHEADING_TITLE
Item Added Successfully

£6.95

CUMDATUL AXKAAM MIN KALAAMI KHAYRIL ANAAM, (Arabic - Somali)
[#5195 5D1 PB 200pp, qaybta laad, Umdat al Ahkam Min Kalaam Khayr al 'Anaam, SAAD SUUBBAN, CUMDATUL]

CUMDATUL AXKAAM MIN KALAAMI KHAYRIL ANAAM (QAYBTA 1AAD) 
Axaadiista waxaa soo weriyey Al-Bukhaari iyo Muslim 
W.Q. : Al-Xaafid Taqiyuddiin Abuu Muxammad CabdulQani Al-Maqdasi
W.T. : CabdulCasiis Xasan Yacquub

SAAD SUUBBAN

Umdat al Ahkam Min Kalaam Khayr al 'Anaam (Arabic - Somali)
By 'Abd al-Ghani bin 'Abd al-Wahid al-Juma'ili
Paperback 200 Pages
Publisher : Maktabah Dar Taibah, Riyadh

About The Book

Umdatul Ahkam is a famous text that contains hadith pertaining to juristic rulings (ahkaam) from Bukhari and Muslim written by Imam Abd Al-Ghaniyy Al-Maqdisi similar to Bulugh al Maram, ibn Hajar. The ordering of the chapters falls in line with the Hanbali fiqh as the author himself was hanbali, yet despite that many scholars from other schools of thought paid great attention to this text, such as Ibn Daqeeq al 'Eid and ibn al Mulaqqin.

Abd al-Ghani al-Maqdisi (d. 600 H) was a classical Sunni Islamic scholar, one of the most prominent Hadith masters of the Hanbali school.

Weight: 400

In Stock: 5
Reviews
Share via FaceBookShare Via TwitterShare via E-MailShare via Pinterest
Related Items
Afartanka Xadiis EE An-Nawawi: Imaam Nawawi, Somali
Afartanka Xadiis EE An-Nawawi: Imaam Nawawi, Somali
£2.50
Xisnul Muslim: Dhufeyska Muslinka, Somali Ducooyin, Jeeb Gal
Xisnul Muslim: Dhufeyska Muslinka, Somali Ducooyin, Jeeb Gal
£3.50
Qur'aanka Kariimka iyo Tarjumada Macaanidiisa, Somali - Standard
Qur'aanka Kariimka iyo Tarjumada Macaanidiisa, Somali - Standard
£15.95
Saxiix Al-Bukhaari Kooban (Carabi & Somali): Imam Az-Zubaydi
Saxiix Al-Bukhaari Kooban (Carabi & Somali): Imam Az-Zubaydi
£12.95
Buluuqul Maraam;~ Ka Gun Gaarista Daliilka Axkaanta, Somali
Buluuqul Maraam;~ Ka Gun Gaarista Daliilka Axkaanta, Somali
£12.00
Ka Joogsada Qof yiri Laa Ilaaha Illallaahu..: Somali, 1st Editio
Ka Joogsada Qof yiri Laa Ilaaha Illallaahu..: Somali, 1st Editio
£5.00
Payment Method

Secure Shopping

VisaMasterCardNochexPaypalcomodoSSL